Trombone

Det er viktig med gode vaner for rengjøring og vedlikehold - se gjerne vedlikeholdsmanualen vår her.
Greptabeller for trombone:  Uten kvart-ventil:
Med kvart-ventil:
Skala trombone
Søk
Driftes av Styreportalen AS