Ressursgrupper

Gruppe Navn Epost
Kafekomite (leder) Beate Nilsen ksm.arrangement@gmail.com
Arrangementskomite Anka Olsen
Arrangementskomite Vibecke Løcken Paulsen
Loppegruppe (leder) Britt Karin Rindalsholt ksm.loppa@gmail.com 
Loppegruppe
Eivind Mork
Loppegruppe
Jørgen Kjerkol
Loppegruppe
Ingeborg Rønning

Materialforvalter (leder) 
Inger Raude  ksm.materialforvalter@gmail.com 

Revisor
Espen Hænes ksm.revisor@gmail.com

Tillitsvalgt fra hovedkorpset
Ella Sveen ksm.tillitsvalgt@gmail.com
Tillitsvalgt fra hovedkorpset
Ingrid Johansen Ryen ksm.tillitsvalgt@gmail.com

Turkomite (leder)
Hanne Wells ksm.tur@gmail.com
Turkomite
Helene Johnsen

Uniformsgruppe (leder)
Anne Syversen ksm.uniform@gmail.com 
Uniformsgruppe
Elisabeth Hansen Dreyer

Valgkomite
Bård Myhre ksm.valg@gmail.com 
Valgkomite Nina Fladsrud
Søk
Driftes av Styreportalen AS