Øving

Tips for hvordan du kan øve hjemme

  1. Finn et lydopptak og hør igjennom stykket mens du ser i notene.
  2. Se igjennom notene. Bruk en blyant og merk toneartskift, tempoendringer osv. Skriv inn fortegn dersom det er nødvendig.
  3. Øv på stykket en bit av gangen. Øv gjerne med metronom. Øv hurtige passasjer langsomt for så å øke tempo etterhvert som du får det til.
  4. Dersom det er vanskelige rytmer, sett inn streker for hvert pulsslag. Syng eller klapp rytmen før du spiller det.
  5. Å spille igjennom er ikke det samme som å øve…. Å øve er å gjenta noe som er riktig!
  6. Sjekk informasjonen som står over og under notene. Øv inn i riktige styrkegrader, tempo og artikulasjon/stil.
Søk
Driftes av Styreportalen AS