Generalforsamling

Ordinær generalforsamling for Karlsrud Skoles Musikkorps vil finne sted
onsdag 01.03.2023 kl. 18.30 i kantinen på Karlsrud skole. 

Til behandling foreligger:  
 1. Godkjenning av innkalling og opptelling av stemmeberettigede medlemmer og fullmakter.
 2. Valg av møteleder, protokollfører og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
 3. Godkjenne styrets årsberetning.
 4. Godkjenne regnskap for 2022.
 5. Godkjenne budsjett og medlemskontingent for 2023.
 6. Saker fremmet av korpsstyret eller korpsmedlemmene
  -Forslag om mindre endringer i vedtektenes §3.2, 4.4 og 5.1 (Forslag fra styret)
  -Forslag om prøveordning der medlemmer kan søke om å få innvilget redusert kontingent eller egenandel på turer av privatøkonomiske årsaker. (Forslag fra styret)
 7. Valg av styret og medlemmer til korpsets forskjellige komitéer.
Stemmeberettigede medlemmer som representeres ved fullmektig må fremlegge skriftlig fullmakt

Saksdokumenter
Søk
Driftes av Styreportalen AS